Equipe

  • Elisa de Oliveira Silva
  • Joyce Yuka Nakazima
  • Miyuki Iwasaki Santos
  • Renato Tsuyoshi Nakazima
  • Julia Katoo dos Santos
  • Carmino Yoshiro Haratani
  • Helder Silva
  • Luciana Nami Kadooca
  • Paloma Aryssa Machado Ishi
  • Vinicius Nicolau Chagas