Equipe

Lucas Kenji Matsutani

Enrique Miyamoto Hoff Villar

Miyuki Iwasaki  Santos

Renato Tsuyoshi Nakazima

Daikan Takane

Kimiyo Haratani Miyamoto

Tomoko Fujimori

Carmino Yoshiro Haratani

Helder Silva

Phillipe Yoshio Yoshizane

Clara Wakabayashi